AKTIVITY PRAVICOVÝCH EXTREMISTŮ VE VĚZNICÍCH

Title (EN): 
THE ACTIVITY OF RIGHT WING EXTREMISTS IN PRISONS
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou činnosti pravicových extremistů ve věznicích, které není věnována ze strany Vězeňské služby a bezpečnostních složek dostatečná pozornost. Je běžné, že osoby, které byly odsouzeny za trestný čin s extremistickým podtextem, pokračují v těchto aktivitách i v prostředí věznic. Existuje rovněž velká pravděpodobnost, že se budou snažit o radikalizaci ostatních uvězněných osob nebo jejich rekrutaci. Cílený monitoring těchto osob a jejich komunikace s vnějším světem je tedy velmi důležitý z pohledu bezpečnostního a taktického.
Abstract (EN): 
The article deals with the issue of right-wing extremists in prisons, which is not paid sufficient attention from the perspective of Prison Service and Law Enforcement Authorities. The persons, who have been sentenced for the crime having an extremist context, are more likely to continue in their activities in prison. There is also a strong chance that they will try to radicalize other inmates or even to recruit them. Targeted monitoring of these persons and their communication with outside world is of high importance from the security a tactical point of view.