LZE BOJOVAT S ORGANIZOVANOU KRIMINALITOUNA ÚROVNI REGIONŮ?

Title (EN): 
CAN ORGANIZED CRIME BE COMBATTED ON REGIONAL LEVEL?
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek je stručným shrnutím pojmového vymezení organizovaného zločinu ve světě, EU a v České republice, včetně upozornění na skutečnost, že z pohledu EU mezi ně nepatří terorismus. Dále obsahuje stručný popis struktury organizovaných zločineckých skupin a nejčastější tuzemské formy organizované kriminality. Na příkladu vývoje forem organizované kriminality páchaných vietnamskými zločineckými skupinami na našem území je demonstrována flexibilita těchto zločineckých struktur a jejich rychlá reakce na poptávku na trhu a na bezpečnostní situaci v daném období.
Abstract (EN): 
The contribution offers a summarized definition of organized crime throughout the world, the EU and the Czech Republic, including the indication of the fact that terrorism is excluded from the point of view of the EU. Further, a summary description of organized crime group structures as well as the most frequent organized crime forms in the Czech Republic are included. A selected example of the development of organized crime forms committed by Vietnamese crime groups in the territory of the Czech Republic shows the flexibility of such crime structures as well as their quick reaction to market demand and security situation in the relevant time framework.