PROPAGANDA A SOCIÁLNÍ VAZBY V OBLASTI EXTREMISMU – VÝSTUPY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Title (EN): 
PROPAGANDA AND SOCIAL RELATIONS IN THE EXTREMISMS SPHERE – OUTCOMES OF SCIENTIFIC RESEARCH
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek představuje výzkumný projekt zaměřený na propagační nástroje a témata extremismu a na analýzu typů vazeb mezi příslušníky extremistických skupin. V detailní podobě jsou zde popsány metody použité při výzkumu, analýza dat a jejich vyhodnocení a interpretace nejvýznamnějších výstupů. Hlavním cílem projektu je přispět k zefektivnění procesu odhalování, identifikace a vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem v České republice.
Abstract (EN): 
The article introduces a research project, which is focused on the propaganda methods and themes used by extremists and analysis of the types of social relations among the members of extremist groups in the Czech Republic. There are described in details empirical methods, data analysis procedures, evaluation and interpretation of the most important research outputs. The major aim of the research project is to contribute to increase the efficiency in the field of detection, identification and investigation of the crimes having an extremist context in the Czech Republic.