ŽIVOT S RIZIKY

Title (EN): 
CONCEPT OF LIVE WITH RISKS
Vydání: 
Abstrakt: 
Předložená práce shrnuje poznatky o současném chápání rizik, práci s riziky a postupech, kterými lidé mají šanci zajistit pro sebe existenci, bezpečí a rozvoj.
Abstract (EN): 
The present paper summarizes the findings on present comprehension of risks, work with risks and procedures by which the humans have chance to ensure for them existence, security and development.