ANALÝZA ÚSEKU ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH NA LETIŠTI

Title (EN): 
ANALYSIS OF SECTION CHECK-IN OF TRAVELERS AT AIRPORT
Vydání: 
Abstrakt: 
Mezinárodní letiště zahrnuje několik prolínajících se procesů, u kterých musí být zajištěna bezpečnost. Bezpečí cestujících, posádek i letadla samotného je velice důležité jak před zahájením letu, tak i po celou dobu letu. Na základě analýzy vybraného úseku letecké dopravy – odbavení cestujících na letišti v rámci schengenského prostoru jsou identifikována rizika pro sledovaný sektor. Na vybraném letišti bylo provedeno šetření celého procesu odbavení (check-in agenti, bezpečnostní kontrola, agenti u gate, letová posádka). V článku jsou uvedeny použité metody, výsledky a návrhy na zajištění bezpečí sledovaného procesu.
Abstract (EN): 
International airports include many interwoven processes where security must be ensured.Security of passengers, crew and aircraft is very important before the flight, and also during the entire flight. Based on the analysis of the selected section of air transport, i.e. the clearance passengers at the airport in the Schengen area are identified risks in the monitoring sector. At selected airport it was performed an investigation of the all process clearance (check-in agents, security check, agents at the gate, flight crew). The article presents basic methods, results and proposals to ensure the safety of the process.