CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH ŽIVELNÍCH POHROM V EVROPĚ

Title (EN): 
CHARACTERISTICS OF SELECTED NATURAL DISASTERS IN EUROPE
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek pojednává o živelních pohromách a jejich příčinách v Evropě. Na základě údajů v databázi EM-DAT uvádí charakteristické údaje pro pohromy v Evropě. Detailně se zaměřuje na tornáda a jejich dopady.
Abstract (EN): 
The paper deals with natural disasters and their causes in Europe. Regarding the data in the EM-DAT database it gives characteristics for disasters in Europe. It deals in great details with tornados and their impacts.