KLIMA NA PRACOVIŠTI JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU V REGIONECH

Title (EN): 
THE WORKPLACE CLIMATE AS A FACTOR INFLUENCING TRAINING OF SECURITY MANAGEMENT OFFICIALS IN THE REGIONS
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento příspěvek je věnován problematice vnitřního klimatu v pracovní skupině s přihlédnutím ke specifikům vzdělávání úředníků bezpečnostního managementu v regionech. Příspěvek se zabývá teoretickým vymezením vnitřního klimatu v pracovní skupině v pojetí našich i zahraničních autorů a jeho aplikací do prostředí vzdělávání v ozbrojených sborech. V článku jsou uvedeny některé přístupy, jak lze klima pracovní skupiny, třídy nebo školy optimalizovat s cílem dosažení zamýšleného záměru. V článku je akcentována motivace jako výrazný faktor ovlivňující vnitřní klima pracovní skupiny.
Abstract (EN): 
This post is dedicated to the issue of internal atmosphere in the working group taking into account the specifics training of security management officials in the regions. The paper deals with the theoretical definition of the climate in the working group in the concept of our and foreign authors and their applications to education in the security management. The article presents some approaches how optimize the organizational climate of working group, class or school in order to achievement of the intended purpose. This article accentuates motivation as a major factor affecting the climate of working group.