POROVNÁNÍ HLOUBKY VNIKU ŠÍPU KUŠE A STŘELY NÁBOJE RÁŽE 22 LONG RIFLE DO BLOKU NÁHRADNÍHO MATERIÁLU BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ RANIVÉ BALISTICE

Title (EN): 
COMPARISON OF CROSSBOW ARROW AND SMALL-CALIBRE PROJECTILE CHARGE CALIBER 22 LONG RIFLE PENETRATION DEPTH INTO ALTERNATIVE MATERIAL BIOLOGICAL TISSUES IN EXPERIMENTAL WOUNDED BALLISTICS
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá porovnáním hloubky vniku šípu kuše a střely náboje ráže 22 Long Rifle do bloku náhradního materiálu (NM) biologických tkání používaných v experimentální ranivé balistice. Predikce hloubky vniku je formulována s využitím matematického modelu, který vychází z výsledků pádových zkoušek provedených za účelem zjištění mechanických a fyzikálních vlastností NM plastické povahy. Tento matematický model umožňuje stanovení hloubky vniku zkušebního trnu a malorážové střely do bloku NM i při vyšších dopadových rychlostech. Navíc lze pomocí tohoto modelu určit součinitele tvaru dalších malorážových střel při jejich pronikání jinými náhradními materiály.
Abstract (EN): 
The article is dealing with comparison of crossbow arrow and small arms projectile charge caliber 22 Long Rifle penetration depth into alternative material (AM) biological tissues used during experimental wounded ballistics. Prediction of penetration depth is characterised via mathematical model based on shatter test in order to determine mechanical and physical properties of alternative plastic type material. This mathematical model makes possible to determine penetration depth of festing spike and small-calibre projectile into AM block at higher impact velocities. In addition, this model makes possible to determine shape factor for further small-calibre projectiles while penetrating through other alternative materials.