ROZVOJ REGIONU A OCHRANA OBYVATELSTVA

Title (EN): 
DEVELOPMENT OF REGIONS AND PUBLIC PROTECTION
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek srovnává řízení integrální bezpečnosti a řízení životního prostředí. Ukazuje, že nástroj řízení integrální bezpečnosti zajišťuje ochranu životního prostředí i ochranu obyvatelstva, kterou se nástroj řízení životního prostředí nezabývá.
Abstract (EN): 
The paper compares integral safety management and environmental management. It shows that tool „integral safety management“ensures the environment protection and also the public protection, with which the tool „environmental management does not deal.