VLIV A-SLOUPKŮ KAROSERIE AUTOMOBILŮ NA BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Title (EN): 
VEHICLE A-PILLAR EFFECT ON ROAD SAFETY
Vydání: 
Abstrakt: 
Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je ve vyspělých zemích velmi sledovaným tématem. Dobrý výhled z kabiny řidiče je základním předpokladem pro vysokou aktivní bezpečnost vozidla. Ve výhledu se však nachází řada elementů, které mohou být problematické a jedním z nich je A-sloupek karoserie. Tato práce má za cíl dokázat, že zakrytí výhledu A-sloupky je závažný problém který je třeba zohlednit při návrhu karoserie vozidel.
Abstract (EN): 
Safety on the road is a much followed theme in rich countries. Good view out of the drive’s cab is essential for high level of active safety. In the view area are unfortunately a lot of elements which could make troubles. The one of them is Vehicular chassis A-pillar. This article is focused on negative effect of A-pillars – hiding driver’s view area and showing problems which should be taken into consideration during vehicle design process.