VZDĚLÁVÁNÍ A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ V KONTEXTU ROZVOJE KARIÉRY

Title (EN): 
EDUCATION AND EVALUATION OF EMPLOYEES IN THE CONTEXT OF CAREER DEVELOPMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá základními teoretickými východisky rozhodujících personálních činností vzdělávání a hodnocení pracovníků, které mají významný vliv na rozvoj profesní kariéry. Popisuje rozhodující prvky systému přípravy vojenského personálu Armády České republiky a naznačuje některé možnosti využití závěrů služebního hodnocení pro rozvoj kompetencí vojenských profesionálů v kontextu procesů plánování a řízení kariéry.
Abstract (EN): 
The contribution deals with the fundamental theoretical bases of crucial personnel activities education and evaluation of employees, which have a significant impact on career development. It describes the decisive elements of the training system for military personnel of the Army of the Czech Republic and suggests some possibilities using conclusions of evaluation of soldiers for competence development of military professionals in the context of management process and career planning.