DOPAD ROZHODNUTÍ CENTRÁLNÍCH AUTORIT NA HOSPODÁŘSTVÍ REGIONU NA PŘÍKLADU ITALSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Title (EN): 
THE EFFECT OF DECICIONS OF CENTRAL AUTHORITIES ON REGIONAL ECONOMIES ON EXAMPLE OF ITALIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek popisuje snahu italské vlády z přelomu 60. a 70. let 20. století o zvýšení zaměstnanosti a industrializace v regionu Campania. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím vývoje a zahájení výroby kompaktního automobilu Alfa Romeo Alfasud v tehdy nově vybudované továrně v Pomigliano d'Arco nedaleko Neapole.Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi nešťastné, neboť přes vysoké počáteční investice nebylo cíle dosaženo - továrna sice existuje a produkuje dodnes, ale region Campania stále patří mezi ty s nejvyšší nezaměstnaností v Itálii. Navíc se špatná kvalita vyrobených vozů a z ní vyplývající zhoršení image spolupodílely na prohloubení hospodářských problémů značky Alfa Romeo.
Abstract (EN): 
The article describes the effort of the italian government at 1960s and 70s to increase the employment and the industrialization in the region of Campania. This goal should be achieved by production of a new compact passenger car Alfa Romeo Alfasud in at that time new built factory in Pomigliano d'Arco, in the near of Naples. This was a very miserable decision, because despite the high investment the goal was not achieved - although the plant exists and produces still today, the unemployment rate in Campania is still one of the highest in Italy. Furthermore, the bad quality of the cars produced and consequent downgrade of image were important factors in the following economic troubles of the Alfa Romeo brand.