MOŽNOSTI PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI PRACOVNÍKŮM SLOŽEK IZS V RÁMCI REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ

Title (EN): 
OPTIONS PSYCHOSOCIAL AID WORKERS OF IRS IN THE REGIONAL LEVEL
Vydání: 
Abstrakt: 
Autor se v článku zaměřuje obecně na možnosti vzniku psychogenních poruch při prožití extrémní nebo nouzové situace, na zásady, ochranu a psychosociální podporu včetně prevence při zvládání zátěže zasahujících profesionálů složek integrovaného záchranného systému.
Abstract (EN): 
The author focuses generally on the possibility of psychogenic disorders when experiencing extreme or emergency situations, the principles of protection and prevention, including psychosocial support in managing the load of intervening professionals of the integrated rescue system.