NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY

Title (EN): 
PREVIEW TO EDUCATION AND STUDIES AT THE FACULTY OF MILITARY LEADERSHIP, THE UNIVERSITY OF DEFENCE
Vydání: 
Abstrakt: 
Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky v oblasti bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády České republiky, státní správy a dohody s demokratickými státy.
Abstract (EN): 
The University of Defence prepares military professionals and other specialists in the field of security and state defence based on needs of the Armed Forces of the Czech Republic, state administrative and agreements with democratic states.