ŘEŠENÍ RIZIK SPOJENÝCH S MIGRACÍ VELKÝCH SKUPIN LIDÍ

Title (EN): 
SOLUTION OF RISKS CONECTED WITH MIGRATION OF GREAT GROUPS OF HUMANS
Vydání: 
Abstrakt: 
Předložená práce se zabývá migrací velkých skupin lidí z pohledu rizik a ukazuje opatření, která musí být provedena, aby předmětná rizika byla zvládnuta.
Abstract (EN): 
The present paper deals with the migration of large groups of humans from the viewpoint of risks and it shows measures which need to be performed so given risks may be overcame.