VIZE UDRŽITELNÉ BEZPEČNOSTI PRO MĚSTO PLZEŇ VYPLÝVAJÍCÍ Z „MIGRAČNÍ KRIZE“

Title (EN): 
SUSTAINABLE SECURITY VISION FOR THE CITY OF PILSEN RESULTING FROM "MIGRATION CRISIS"
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článek pojednává o možném vývoji bezpečnostní situace ve městě Plzni v souvislosti s migrační krizí. Autor na základě predikce možného vývoje navrhuje možná bezpečnostní opatření k udržení bezpečnosti ve městě a současně upozorňuje na aspekty migrace obecně ve vztahu k bezpečnosti v regionu.
Abstract (EN): 
This article discusses the possible evolution of the security situation in Pilsen in connection with the migration crisis. The author based on the prediction of possible development suggests possible security measures to maintain security in the city and draws attention to the aspects of migration in general in relation to security in the region.