VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU V OBLASTI BOJOVÉHO UMĚNÍ SHAOLIN KUNG FU V ČESKÉ REPUBLICE

Title (EN): 
EDUCATION MANAGEMENT SECURITY IN MARTIAL ART OF SHAOLIN KUNG FU IN THE CZECH REPUBLIC
Vydání: 
Abstrakt: 
Shaolin Kung Fu je komplexní a tradiční čínské bojové umění, které je často bohatá na mnohé pověry a nepochopení. Její možnosti v reálném použití jsou obrovské. Autoři chtějí poukázat na některé nepřesnosti a chyby (například v některých termínech nebo obsazích výuky), které mohou zdiskreditovat význam a hodnotu tohoto bojového umění. Hlavním cílem je přinést kung fu v jeho základní struktuře a obsahu přípravy a vztah k Shaolin Kung fu, bojovém umění, také naznačují a vyzdvihují některé vnitřní systémy, které nebyly dosud nikde nepublikované a informace v tomto bojovém umění.
Abstract (EN): 
Shaolin Kung Fu is a comprehensive and traditional Chinese martial art which is often, rich in many superstitions and misinterpretations. Its real use possibilities are huge. Authors want to point out some inaccuracies and errors handed down (eg in some terms or content of training) that may discredit the importance and value of this martial art. The main objective is to bring Shaolin kung fu in terms of the basic structure of his training and the relationship to Shaolin Kung fu martial arts and also indicate and highlight some internal still nowhere yet unpublished information in this martial art.