Články autora

Tento příspěvek je věnován problematice vnitřního klimatu v pracovní skupině s přihlédnutím ke specifikům vzdělávání úředníků bezpečnostního managementu v regionech. Příspěvek se zabývá teoretickým vymezením vnitřního klimatu v pracovní skupině v pojetí našich i zahraničních autorů a jeho aplikací do prostředí vzdělávání v ozbrojených sborech. V článku jsou uvedeny některé přístupy, jak lze klima pracovní skupiny, třídy nebo školy optimalizovat s cílem dosažení zamýšleného záměru. V článku je akcentována motivace jako výrazný faktor ovlivňující vnitřní klima pracovní skupiny.