Články autora

Autor se v článku zaměřuje obecně na možnosti vzniku psychogenních poruch při prožití extrémní nebo nouzové situace, na zásady, ochranu a psychosociální podporu včetně prevence při zvládání zátěže zasahujících profesionálů složek integrovaného záchranného systému.
Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky v oblasti bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády České republiky, státní správy a dohody s demokratickými státy.