Články autora

Článek pojednává o živelních pohromách a jejich příčinách v Evropě. Na základě údajů v databázi EM-DAT uvádí charakteristické údaje pro pohromy v Evropě. Detailně se zaměřuje na tornáda a jejich dopady.