Články autora

Identifikace, analýza a hodnocení hrozeb v obcích je v současné době řešena zejména pro mimořádné události, jako jsou např. živelní pohromy, havárie nebo ohrožení kritické infrastruktury. Tyto hrozby a z nich plynoucí rizika jsou stanoveny na základě identifikace rizikových oblastí a působení jejich potenciálně negativních faktorů. V úvahu ovšem nejsou dostatečně brána a hodnocena rizika, která mohou vznikat i v rámci běžných činností, na kterých se obec podílí (správa budov, kulturní akce apod.). Autoři v příspěvku představují význam a možné přístupy dynamické analýzy rizika, jejímž cílem je identifikace a aplikace účinných preventivních opatření v čase, čímž reagují na preventivní povinnost a odpovědnost za škodu dle nového občanského zákoníku.