Články autora

Příspěvek je stručným shrnutím pojmového vymezení organizovaného zločinu ve světě, EU a v České republice, včetně upozornění na skutečnost, že z pohledu EU mezi ně nepatří terorismus. Dále obsahuje stručný popis struktury organizovaných zločineckých skupin a nejčastější tuzemské formy organizované kriminality. Na příkladu vývoje forem organizované kriminality páchaných vietnamskými zločineckými skupinami na našem území je demonstrována flexibilita těchto zločineckých struktur a jejich rychlá reakce na poptávku na trhu a na bezpečnostní situaci v daném období.