Ediční plán

  1. Časopis Bezpečnsotní management v regionech vychází dvakrát ročně.

  2. Ediční plán je Vědeckou redakční radou stanoven tak, že časopis bude vycházet v termínech:

  • 31. 5.
  • 30.11.