Redakční vědecká rada a její statut

Adresa redakce:

Vysoká škola regionálního rozvoje
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 – Řepy

Redakce:

Šéfredaktor: doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. (ivo.svoboda@vsrr.cz)

Výkonná redaktorka:

 

Kontakt: redakce@vsrr.cz